ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้แก่น้องๆ...

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)...

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา...

ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั้นขยายตัวมากขึ้น ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี...

รัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาในเอเชีย...

ในหลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัยมักประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปีท้ายๆ ของการศึกษา ฉะนั้นวันนี้เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกัน...

สำหรับใครที่กำลังสับสนว่าจะไปเรียนต่อประเทศไหนดี หลายๆ คนคงกำลังหาข้อมูล...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...