ทุนวิจัย-อบรม

Merck เสนอมอบทุนวิจัยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเป้าหมายของการวิจัยคือการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อธุรกิจในอนาคต Merck...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกิจการเพื่อสังคม CareerVisa...

รัฐบาลสโลวาเกียเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนต่อในประเทศสโลวาเกียทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก...

ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre...

รัฐบาลโคลัมเบียเสนอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปริญญาโท...

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน...

สถาบันวิจัยเพื่อการยุติธรรม และอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI)...

วันนี้เรามีทุนการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาฝากกันค่ะ ซึ่งมอบโดย Agency...

กระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนา (DFATD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...