อัพเดทเรื่องล่าสุด...

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 เรียนจบแล้วไม่ต้องชดใช้ทุน ไม่ต้องสอบข้อเขียน ติดต่อสมัครได้ที่ JIE Center Thailand…

สถาบันชั้นนำของ ยุโรป มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท ให้กับกลุ่มนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ผ่านโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) โปรแกรมปริญญาโทระหว่างประเทศ…

โครงการ ทุนการศึกษาญี่ปุ่น-กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อประเทศในเอเชีย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และกองทุนการเงินระหว่าง เพื่อที่จะร่วมกันก่อสร้างโครงร่างธุรกิจ พร้อมกับวางแผนนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชีย และแปซิฟิก ทางโครงการหวังว่าการฝีกอบรมบุคลากรระดับผู้จัดการของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้…

ต้องการนักศึกษามารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น 10 โดยเรียนในหลักสูตรนานาชาติ Ph.D.(Trop Med)ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสมบัติ 1.…

ทุนนี้เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้หรือนักวิชาการระดับปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า? 2 ปี ในการสมัครชิงทุนของมูลนิธิมัตซูมาเอะ (The Matsumae International Foundation)…

The University? of Central Florida เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทุนที่จะนำเสนอความหลากหลายทางด้านความรู้ต่าง ๆ…

Bard College Center ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ โดยทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15…

สถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ในสาขาวิชาเคมีชีวภาพ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ…

สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้?นักศึกษาไทยได?ร?วมศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับ นักศึกษานานาชาติโดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของ รัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ที่ไม?มีข?อผูกมัดใดๆ…

FORD FOUNDATION INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP) มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศทุนโครงการทุน…

FORD FOUNDATION INTERNATIONAL FELLOWSHIPS PROGRAM (IFP) มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซียในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศทุนโครงการทุน IFP…

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552…

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซิดนีย์ (UTS) ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งแต่ละทุนจะมอบให้ โดยพิจารณาจากผลการเรียนและผลงานในระดับปริญญาตรีของผู้ขอทุน หมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 8 ธันวาคม…

Victoria University of Wellington, New Zealand หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และชื่อเสียงมากที่สุดในนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท สำหรับนักศึกษาไทย ปีการศึกษา…