อัพเดทเรื่องล่าสุด...

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบทุนสำหรับนักศึกษาป.เอก

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศให้แก่นิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 ทุน จึงขอประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้