อัพเดทเรื่องล่าสุด...

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  2558

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เราก็มีข่าวคราวและข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาฝากกันจ้า มาชมรายละเอียดกันได้เลย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว…
2 โครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา 2558

  โครงการรับตรงต่อไปเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาจ้า ใครกำลังหาที่เรียนกันอยู่ล่ะก็ มาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่านะจ๊ะ   มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงสำหรับสาขาวิชานิเทศศิลป์ และ คณะดนตรีและการแสดง…
โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน O-NET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือ 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากทางพระนครเหนือ มาฝากกัน มาชมกันเลย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือ…
โครงการรับตรงผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านฟุตบอล 2558 จุฬาฯ

  อีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการรับตรงดีๆ จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้า ว่าแล้วเราก้มาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่านะครับผม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล…
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากเพื่อนๆ กันครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้เลย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ประกาศรับสมัครหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ 2558

  โครงการรับตรงต่อไปที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ กันในวันนี้เป็นโครงการจากทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ครับผม มาชมรายละเอียดกันได้เลย   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า…
โครงการรับตรงจากทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากกันครับผม มาชมรายละเอียดกันได้เลย   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง 2558

  โครงการรับตรงอีกหนึ่งโครงการที่เราสรรหามาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้เป็นโครงการจากทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจครับผม เรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th ได้เลย   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศ…
โครงการรับตรงเกษตรทายาท  มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาฝากกันแหละ มาชมกันเลย   มหาวิทยาสงขลานครินทร์…
โครงการรับตรงจากทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2558

  โครงการรับตรงต่อไปที่เรานำมาฝากกันเป็นโครงการจากทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่านะครับ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต…
โครงการรับตรงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาฝากกันครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา…
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์รอบที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์

  โครงการรับตรงต่อไปเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยล่ะจ้า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่านะครับ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ …
โครงการรับตรงและทุนการศึกษาจากทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาฝากกันอีกแล้ว มาชมรายละเอียดกันได้เลยนะครับ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศโครงการรับตรงและการสมัครขอรับทุน…
โครงการรับตรงเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงของวันนี้เป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ้า มาดูรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th เลยนะครับ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา…
รับตรงและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ในความร่วมมือกับเซ็นทรัล 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงและทุนการศึกษาจากทางใ.บูรพามาฝากกันจ้า มาชมรายละเอียดกันได้เลย   มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัคร…
โครงการรับตรงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้เป็นข่าวคราวจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้เลยดีกว่า   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเปิดรับสมัคร  โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)…
ทุน Auto และ TEPE เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th สำหรับวันนี้เราก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับสอบชิงทุนจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาฝากเพื่อนๆ กันครับผม มาชมรายละเอียดกันได้เลย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์…
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  2558

  อีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า ยิ่งน้องๆ คนไหนยังไม่มีที่เรียนยิ่งต้องมาดูเลยจ้า อิอิ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต …
รับตรงมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2558

  สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็ได้นำเอาข่าวคราวเกี่ยวกับการรับตรงจากมหาวิทยาลัยบูรพามาฝากกันนะครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้เลย   มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ…
ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงก็ยังเป็นโครงการจากทาง ม.ศิลปากรจ้า ถ้าน้องๆ คนไหนกำลังหาที่เรียนกันอยู่ล่ะก็มาชมรายละเอียดไปพร้มอๆ กันได้เลยนะจ๊ะ   คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง…