อัพเดทเรื่องล่าสุด...

ศูนย์ การศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมสนับสนุนนักเรียนไทย สร้างจุดเริ่มต้นแห่งอนาคตสดใส และความคิดใหม่ที่แตกต่าง ด้วยการแจกทุนเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับ 12 นักเรียนไทยผู้โชคดี จาก…

สอบชิงทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน? ศึกษาต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 17 เมษายนนี้ !! ::OISCA SENIOR HIGH SCHOOL:: โรงเรียนมัธยมจากจังหวัดชิสึโอกะ…

เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย จัดแคมเปญพิเศษเพื่อมอบทุนการ ศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและการออกแบบ โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านศิลปะนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 แล้ว…

มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาด้านไอที โดยทุนนี้เป็น ทุนให้สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร ประเภททุน 1. ทุนการเรียนดีเด่น…

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ระดับปริญญา) ด้วยสำนักงาน ก.พ.…

การให้ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทเพิ่มเติม รุ่นที่ 11 1. ทุนการศึกษา คปก. ประเภทเพิ่มเติม สำหรับสาขาทั่วไป…

London Business School มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2009 สำหรับนักศึกษาผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA เต็มเวลา ซึ่งทุนการศึกษาจะมีมูลค่าสูงสุดถึง 20,000…

คณะกรรมการแผนเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะทำการ พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552…

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ด้วย ก.พ.…

ด้วยกรมการศึกษามณฑลยูนนาน (Yunnan Provincial Department of Education) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจาก ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย…

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม…

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัคร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ทุนการศึกษา ภายใต้ ASEM ? DUO Fellowship…

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ…

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์?? มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก? เพื่อรับทุนการศึกษาธนาคารฯไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ? ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัด เลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว? ดังต่อไปนี้ 1. ทุนที่รับสมัคร?…