อัพเดทเรื่องล่าสุด...

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 16 ทุน ให้ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังเรียนปี 1 ปีการศึกษา 2551 มีผลการเรียนระดับภาคต้น(GPA)…

Bournemouth University International Postgraduate Scholarships ทุน ดังกล่าวจะมอบให้นักศึกษา ผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท (taught…

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม…

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำที่มีอัตราการเจริญเติบโต มากที่สุดในภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้? มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในสถาบันการ บินพลเรือนในหลักสูตรขั้นมูลฐาน การบำรุงอากาศยาน 10 ทุน…

เห็นทีว่าได้ยิ้มแก้มปริกันซะที สำหรับใครที่ใฝ่ฝันจะเรียนต่อที่ดินแดนแห่งกังหันลม รองเท้าไม้ และทุ่งทิวลิป เมื่อ?Nuffic? องค์กรเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้มาเปิดสำนักงานขึ้นที่ประเทศไทย และเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา…

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็น สถาบันการศึกษาระดับสูงนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2502 ในประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

มร.มิเชล เลอ เคลแลก ประธานบริหาร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท กล่าวว่า วอลล์สตรีทได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา ?I Believe?ฉันทำได้?…

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครและคัด เลือกผู้รับทุนอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 47-48 ที่? Suzuka? ประเทศญี่ปุ่น…

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยภายใต้โครงการ กองทุนสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ อาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งให้โอกาสบุคลากรที่ต้องการทำการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษาของไทยและ อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้…

คณะวิทยาศาสตร์? จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 200 ทุนฟรี 1 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง…

ด้วยสถาบันวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) สำนักงานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สกทช.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ…

ข่าวดีจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือที่เรียกกันคุ้น ๆ หู ก็คือ ?มูลนิธิฟุลไบรท์-Fulbright? กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2010 หลายสาขาวิชา…

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552 ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ…

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง แจ้งว่า กรมการศึกษามณฑลยูนนาน เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว…

บริษัท ทรานส์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส…

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ครอบคลุมค่าเรียน…