อัพเดทเรื่องล่าสุด...

รัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2552 เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน และนักศึกษาวิจัย…

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ปริญญาโท – เอก ประจำปี 2009 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (University of Technology Sydney-UTS) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี เป็นระยะเวลา 1 ปี…

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (เป็นทุนที่มีเงินเดือน ค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 5 ปีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาเพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) หรือจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ…