อัพเดทเรื่องล่าสุด...

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (เป็นทุนที่มีเงินเดือน ค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 5 ปีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาเพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) หรือจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ…