กลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น มอบทุนป.โทเรียนต่อต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานพร้อมไป ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารจำนวน 2 ทุน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอก สามารถเพิ่มพูนความรู้วิทยาการใหม่ๆในวงการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระดับสากล เพื่อเติบโตและก้าวหน้าไปกับองค์กร และเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติในวงการเทคโนโลยีด้านโทร คมนาคมและการสื่อสารอีกทางหนึ่ง

คุณสมบัติเบื้องต้นประเภททุนบุคคลภายนอก
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2. จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี เกียรตินิยม
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEFL 550
4. ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน และได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการฯจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติ ทุนฯสำหรับเดินทางไปศึกษาต่อในปีถัดไป

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.shincorp.com/as_scholarship_en.asp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ