ทุนการศึกษาปริญญาตรี Avondale College ออสเตรเลีย

วิทยาลัยอวอนเดลคอลเลจ (Avondale College) ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนการศึกษา Avondale International Merit Scholar ship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร VTE ระดับ Certificate II, Certificate III, Certificate IV, Diploma และระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น หรือมีความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปกรรม กีฬา และบทบาทความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ ทุนการศึกษามีระยะเวลาสูงสุด 2 ภาคการศึกษา รวมมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2010


ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครขอทุนการศึกษาได้ที่
http://www.avondale.edu.au/future_students::financial::Scholarships/#International%20Merit%20Scholarship

หรือ

http://www.avondale.edu.au/System::Enquiries::scholarships::AVONDALE_INTERNATIONAL_MERIT_SCHOLARSHIP.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ