ทุนการศึกษาปริญญาตรี Hawaii Pacific University

Hawaii Pacific University (HPU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีนักศึกษาจากกว่า 50 รัฐและนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า 100 ประเทศ โดยที่ทางมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดีและมีประสบการณ์เพื่อใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป

ทุนที่ให้เป็นทุนระดับปริญญาตรี จำนวนกว่า 40 สาขาวิชา อาทิเช่น International Business, Communication, Computer Science, Marketing, Management, Oceanography, Nursing and Travel Industry Management.

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทุกๆปีทาง HPU จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติกว่า 100 ทุน โดยพิจารณาจากผลการเรียนและประวัติส่วนตัว คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ www.hpu.edu/scholarships โดยจะให้ทุนสูงถึง 50% ของค่าเล่าเรียนโดยพิจารณาอีกครั้งจากผลการสอบของนักศึกษาในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

HPU เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อสร้างคุณค่าของนักเรียนต่างชาติผู้ที่มีความสามารถในแต่ละประเทศ โดยเสนอส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 20-50% นักศึกษาต้องได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา

– นักศึกษาต้องกรอกใบสมัครระดับปริญญาตรีของ HPU

– นักศึกษาต้องกรอกใบสมัครเข้าศึกษาของนักเรียนต่างชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

International Center
Email: international@hpu.edu
www.hpu.edu/international

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ