ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน

ขยายเวลาการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา และการ รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน ประจำปีการศึกษา 2553-2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– การสอบจะรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยจะให้ทุนการศึกษาทั้งสิ้น 8 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งของค่าเทอม จำนวน 5 ทุน และอีก 22 คนจะได้รับสิทธิ์ในการศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

– รอบสอบข้อเขียนจะทำการสอบทั้งสิ้น 3 วิชา ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบที่ทำการสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยจะอนุญาตให้ใช้พจนานุกรมไทย-อังกฤษประกอบการสอบได้ และอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ได้


– วันที่จะทำการสอบข้อเขียนคือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยกำหนดส่งใบสมัครสอบวันสุดท้ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 และจะประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (http://www.efau.org)

– การส่งใบสมัครสอบ สามารถส่งได้ทางโทรสารหมายเลข 0-3825-3748 หรือทางอีเมล์[email protected] หรือทางจดหมาย เลขที่ 89 หมู่ 12 ทางหลวงหมายเลข 33่1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

– สถานที่สอบคือ อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเอเชียน (ตามที่อยู่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)

– สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีบริการรถรับ-ส่งจากกรุงเทพ (ออกจากสำนักงานของมหาวิทยาลัยเอเชียน อาคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร) ถึงสถานที่สอบ โดยรถจะออกเดินทางในวันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.00 น. ในช่วงเช้า และออกจากมหาวิทยาลัยกลับไปยังกรุงเทพ เวลา 15.00 น.

– ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.efau.org/images/stories//application_form_2009_tiee.jpg หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ รสสุคนธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9922-6181 และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ รวมถึงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการสอบนี้ และรายละเอียดของคณะฯ ได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (http://www.efau.org)

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ ประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คุณ รสสุคนธ์ ผู้ประสานงานการตลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน หมายเลขโทรศัพท์ 08-9922-6181 อีเมล์ [email protected]

ที่มา วิชาการ.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ