ทุนการศึกษา ป.เอก The University of Tokyo

ด้วยสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจาก Graduate School of Agriculture & Life Sciences, The University of Tokyo ว่า MONBUKAGAKUSHO (Japanese Government) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ?Special Course for Advancement of Agricultural & Life Sciences 2010? จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2518)
– สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2553
– มีสุขภาพแข็งแรง
– มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี


ในการนี้สำนักงานวิรัชกิจใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ทุนดังกล่าวให้ นิสิตและผู้สนใจทราบทั่วกัน ทั้งนี้นิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและ เอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4

ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552

สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ถนนพญาไท
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-218-3331-5 แฟกซ์: 02-216-1299

ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทุนนี้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/SpecialCourse/SpecialCourse.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ