ทุนปริญญาโท สาขา Public Policy and Good Governance (PPGG) ณ เยอรมนี

DAAD : หลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขา Public Policy and Good Governance (PPGG) จะมอบให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ได้รับโอกาศทางการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคม การปกครอง การเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตนต่อไป

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 2 ปี ณ German institution of higher education เยอรมนี และจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเยอรมัน ซึ่งจะเรียนเป็นกลุ่มและมีการส่งเสริมการเรียนพิเศษภายในสถาบันดังกล่าวด้วย

หมดเขตรับสมัครภายวันที่ 31 สิงหาคม 2009

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.daad.or.th/images/stories/AusschreibungPPGG-Eng2010.pdf

Download เอกสารการสมัคร และอื่นๆ ได้ที่
http://www.daad.or.th/images/stories/Applicationform__DAAD,property=Daten.pdf
http://www.daad.or.th/images/stories/APPL_PPGG2010.pdf

ที่มา http://www.daad.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=1

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ