ทุนอีราสมุส มอบทุน ป.โท สาขา Europubhealth

สหภาพยุโรปประกาศให้ทุน Erasmus Mundus แก่นักเรียนต่างชาติในสาขา Europubhealth ระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี สำหรับปีการศึกษา 2009-2010

นัก ศึกษาสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมโปรแกรมได้ถึง 3 มหาวิทยาลัย ส่วนภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือก ดังนี้

– University of Copengagen ? Institute of Public Health(Denmark)
– University of Sheffield ? School of Health and related Research(England)
– Andalusian School of Publuc Health ? Granada(Spain)
– Jagiellonian University of Krakow ? Institute of Public Health(Poland)
– National School of Public Health ? Rennes(France)
– University of Rennes 1) ? Faculty of Law and political sciences ? Rennes(France)

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเป็นจำนวน 21,000 euros ต่อปี

คุณสมบัติ
– เรียนจบปริญญาตรีหรือกำลังเรียนอยู่ปี 4 สาขาด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริการ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การแพทย์ พยาบาลสาธารณสุขและอนามัย
– สนใจงานด้านสาธารณสุขและการอนามัยทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศภูมิภาคยุโรป และระดับโลก
– มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550/IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
– มีความสนใจภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนและพร้อมที่จะเรียนรู้

หมดเขตรับสมัครทุนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2008
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.europubhealth.org

สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยงาน
CampusFrance/French Embassy of Thailand 29,
Thanon Sathorn Tai,Bangkok 10120,Thailand
โทรศัพท์: 02-627-2113 – 4
Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ