ทุน ADB-JSP จากรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ฮาวาย

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและรัฐบาลญี่ปุ่น (ADB-JSP) มอบทุนการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาโนอา (University of Hawaii at Manoa) ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย

ทุนนี้ให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาวาย และเข้าพักอาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่อีสต์-เวสต์ เซ็นเตอร์ (East-West Center)

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและรัฐบาลญี่ปุ่น (ADB-JSP) มอบทุนการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาโนอา (University of Hawaii at Manoa) ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย

ทุนนี้ให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาวาย และเข้าพักอาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่อีสต์-เวสต์ เซ็นเตอร์ (East-West Center)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องเป็นประชากรในประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย
– สำหรับระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี (หรือเทียบเท่า เช่น ปริญญาตรี 3 ปี และปริญญาโท 1 ปี)
– สำหรับระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งเทียบเท่าวุฒิปริญญาโทในสหรัฐ
– มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่สมัคร
– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 550 ขึ้นไป หรือผลสอบ? IELTS 6.5
– ผู้สมัครที่อาศัยอยู่หรือทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ไม่ได้สิทธิ์ขอรับทุนการศึกษานี้

สามารถขอรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครในเว็บไซต์โดยตรง www.adb.org/Opportunities

เงื่อนไขการรับทุน
ผู้รับทุนจะต้องกลับไปยังประเทศบ้านเกิดทันทีที่สำเร็จการศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศของตน

ผู้รับทุนไม่ได้รับการฝึกอบรมทางวิชาการ (Post-Completion Academic Training – PCAT)? หลังจากสำเร็จการศึกษา

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2012 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน? 2554

กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครและคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการสมัคร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดและการสมัครได้ที่
East-West Center
Award Services Office
Attn:ADB Scholarships
John A. Burns Hall, Room 2066
1601 East-West Road
Honolulu, Hawaii 96848-1601 USA
อีเมล์: adbjsp@EastWestCenter.org

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้และดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์
www.eastwestcenter.org/?id=867

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ