ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558

 

มาดูในส่วนของโครงการรับตรงดีๆ กันบ้างนะครับเพื่อนๆ โดยโครงการที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาครับผม มาชมกันเลย

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 นี้เลยครับผม

 

โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น.และ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

01

 

หลักฐานประกอบการสมัคร
– ใบแสดงวุฒิการศึกษา จบ ม.6 หรือ ปวช.3 (ใบ รบ.หรือใบ ป.พ.1) หรือเทียบเท่า หรือ ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

 

และอย่าลืมเวลาสมัครต้องแต่งกายสุภาพกันนะครับ ซึ่งสถานที่สมัครคือ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ครับ

 

DSCN1861

 

ค่าใช้จ่าย
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครและการคัดเลือก  จำนวนเงิน  500.-บาท
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ภาคเรียน
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายจำนวน  29,500.-บาท
– คณะบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจำนวน  27,500.-บาท
– ในการนี้นักศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  เบอร์โทรศัพท์  02-280-0551   เว็บไซต์หลัก
อาจารย์รัตน์ชรินทร์  อยู่ชา  โทร.  083-132-3355
อาจารย์ปเนต  เสรีรังสรรค์   โทร.  086-986-8844
อาจารย์ศุภร  พูลเพิ่ม           โทร.  085-341-8866

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ