มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโท

วันนี้ได้รับแจ้งข่าวทุนเข้ามาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่ามีโครงการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ทุนที่ให้เป็นทุนการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ซึ่งเนื้อหาสำหรับหลักสูตรนี้ จะแบ่งเป็นสองหัวข้อหลักๆ ได้แก่
1. ศึกษาหน้าที่ของตัวควบคุมพันธุกรรมด้วยยีนเทคโนโลยีในยีสต์
2. การผลิตสารตั้งต้นที่ใช้ในการทำพลาสติกชีวภาพ และอุตสหกรรมอื่นๆ

ทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นจำนวน 2 ทุน โดยมอบเป็นค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าตอบแทนช่วยงานวิจัยรายเดือน ทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปีด้วยกัน

ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีเกียรตินิยม มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และสนใจในด้านยีน และชีววิทยาโมเลกุลครับ

ทุนการศึกษานี้จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นี้แล้ว ผู้ที่สนใจสามารติดต่อขอรายละเอียดจากที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
Dr. Nitnipa Soontorngun (ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล)
School of Bioresources and Technology,
Biochemical technology division (5th floor, Room BT-547),
King Mongkut?s University of Technology Thonburi,
49, Tha Kham, Bang Khun Tean, Bangkok 10150
E-mail: nitnipa.soo@kmutt.ac.th
โทรศัพท์: 02-470-7765
Fax: 02-452-3479

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ