รัฐบาลออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อ 13 สาขา

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศรับสมัครทุนใหม่ ประจำปี การศึกษา 2011 ซึ่ง Life on Campus ไม่พลาดมาฝากกันเช่นเคย นั่นคือ ?ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย?

ทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ และมีเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สมัครเข้ารับทุนที่มีชื่อเป็นทางการว่า Australian Leadership Awards Scholarships ? (ALA Scholarships) เพื่อให้โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก (ทุนปริญญาโท หรือทุนปริญญาเอก) ยังสถาบันในออสเตรเลียที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยเน้นสาขาด้านการพัฒนาเป็นอันดับแรก จำนวน 13 สาขา ได้แก่
– Disability – Economic growth – Education – Environment – Food security
– Gender – Governance – Health – Human rights – Infrastructure – Regional stability – Rural development – Water and sanitation
ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
2. ไม่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศในช่วง 2 ปีก่อนสมัครขอรับทุน
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ตรวจสอบเกณฑ์วัดระดับทักษะภาษาได้จากเว็บไซต์)
4. ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเต็มเวลายังสถาบันในประเทศออสเตรเลีย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่ http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ