รัฐบาลไต้หวัน ประกาศมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ในระดับอุดมศึกษา ที่ประเทศไต้หวัน

สวัสดีกันอีกครังนะครับเพื่อน ๆ ทุนต่อไปของวันนี้ก็ยังมาจากฟากเอเชียอยู่ครับ โดย ScholarShip.in.th ได้นำข่าวทุนที่น่าสนใจจากประเทศไต้หวัน มาฝากเพื่อน ๆ กัน ใครสนใจละก็ ตามมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

รัฐบาลไต้หวัน ประกาศมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 นี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและประเทศอื่น ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษาภาษาจีนในไต้หวันครับ

โดยทุนการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท้วยกัน ก็คือ Huanyu Enrichment Scholarship (HES) และ ทุนรัฐบาลไต้หวัน (จากกระทรวงศึกษาธิการ) และสุดท้ายคือ ทุนการศึกษาจากระทรวงการต่างประเทศ (MOFA)

 

Beautiful-Place-In-Taiwan

 

ประเภทของทุนการศึกษา

 – Huanyu Enrichment Scholarship (HES) จะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 26,000 บาท โดยจะมีระยะเวลาคือ 2 เดือน (ภาคฤดูร้อน) 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน หรือ 12 เดือน โดยสามารถสมัครในระดับใดก็ได้

 

 – ทุนรัฐบาลไต้หวัน (จากกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดรับสมัครเฉพาะ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ป. ตรีจะได้รับค่าใช้จ่ายราว ๆ 16,000 บาทต่อเดือน และ ป.โท จะได้รับ 21,000 บาท

 

 – ทุนการศึกษาจากระทรวงการต่างประเทศ (MOFA) สำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันหรือประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกระทรวงต่างประเทศ โดยจะมี 3 โครงการคือ
    – โครงการ A
        – โครงการหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น (NON-LEP) ผู้รับทุนสามารถรับทุนได้เวลาสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี ในศูนย์ภาษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
        – ในระดับระดับปริญญา ผู้สมัครในระดับปริญญาใดก็ได้ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก ยกเว้นโปรแกรมพิเศษต่างๆ
    – โครงการ B
        – NON-LEP :   1 ปี
        – ระดับปริญญา :  ตรี 4 ปี   โท 2 ปี  และ เอก 4 ปี
    – โครงการ C
        – ผู้ที่รับทุนการศึกษา จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 26,000 บาท สำหรับโครงการ LEP และสำหรับโปรแกรมระดับปริญญาผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 31,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงอาศัยอยู่ในไต้หวัน กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ทั้งไปและกลับ จำนวน 1 เที่ยว

 

World_Asia_Lotus_Lake___Kaoshiung___Taiwan_008961_

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม  หรือ

Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 195 S. Sathorn Road, Bangkok, 10120
Tel:02-6700200 Ext. 326

 

ทุนการศึกษานี้ จะสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 นะครับ เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจก็รีบดำเนินการได้เลยนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ กับข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาดี ๆ กับทาง ScholarShip.in.th เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ