สถาบัน KIT มอบทุนเรียนต่อป.เอก ในประเทศญี่ปุ่น

ข่าวดีสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาเอก ด้านอวกาศในญี่ปุ่นนะครับ เนื่องจากตอนนี้สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (UNOOSA) ร่วมกับ Kyushu Institute of Technology (KIT) มอบทุนการศึกษาในชื่อโครงการว่า? United Nations/Japan Long-Term Fellowship Programme on Nano-Satellite Technologies

โดยเป็นทุนในระดับปริญญาเอก สำหรับเรียนต่อที่ Kyushu Institute of Technology เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างของผู้เรียน ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และรายจ่ายอื่นๆทั้งหมดครับ

ทุนนี้จะมอบให้จำนวนทั้งสิ้น 2 ทุนการศึกษาเท่านั้น สำหรับเริ่มทำการเรียนในปี 2555 นี้ ผู้ที่สนใจจะต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 เมษายนเท่านั้นครับ

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unoosa.org/en/SAP/bsti/fellowship.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ