ไต้หวันแจก 14 ทุนเรียนฟรี ป.ตรี-เอก

รัฐบาลไต้หวัน ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2009-2010 จำนวนทั้งสิ้น 12-14 ทุน โดยเป็นทุน ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยเปิดรับสมัครไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น

มูลค่าทุนระดับปริญญานั้น ระดับปริญญาตรีในการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของไต้หวัน มีมูลค่าทุนละ? 25,000 เหรียญไต้หวัน ต่อเดือนหรือ? NT$ 25,000(เท่ากับ US$735) และมีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 ปี

ปริญญาโท และเอก จะได้เดือนละ 30,000 เหรียญไต้หวัน(เท่ากับ US$882) โดยที่ปริญญาโท มีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 2 ปี ส่วนปริญญาเอก ไม่เกิน 3 ปี

สำหรับผู้ไม่สามารถใช้ภาษาจีนแมนดาริน ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก นั้นได้มีการเพิ่มคอร์สเรียนด้านภาษาจีนแมนดารินเข้าไประดับละ? 1? ปี หรือเรียกว่า LEP (Language Enrichment Program) ซึ่งสามารถเรียนที่ University หรือ College ที่นักเรียนเลือกเข้าศึกษา เพื่อ เป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนทุนจากต่างแดน ที่จะทำให้สามารถปรับตัวในเรื่องการใช้ชีวิตทั้งในและ นอกมหาวิทยาลัยที่สามารถสื่อสารสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นได้ดีมากขึ้น

โดยทุนเรียนภาษาจีนนี้ มีมูลค่า เดือนละ 25,000 เหรียญไต้หวันเท่ากันทั้ง 3 ระดับ และเมื่อรวมที่ทั้ง 3 ระดับที่ต้องเรียนภาษาอีก 1 ปี ทำให้ปริญญาตรีก็จะเรียนเพิ่มเป็นไม่เกิน 5? ปี ปริญญาโท ไม่เกิน 3 ปี และปริญญาเอก ไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
3. มิได้เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันอื่น ๆ? หรือ สถาบันการศึกษาในไต้หวัน
4. ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบัน การศึกษาของไต้หวันมาก่อน

ส่วนการดำเนินการเรื่องการสมัครชิงทุน ต้องไปสมัครที่
Taiwan Hakim Association in Thailand
280/21 Town in Town Office Condo Building
Ladprao 94 Road
Wangtong Lang
Bangkok 10310
โทรศัพท์: 02-559-3308

เดทไลน์ของการสมัครของทุน คือ 31 มีนาคม 2009

สิ่งสำคัญอีกประการคือ ผู้สมัครขอทุนในปีนี้ทุกคน จะต้องผ่านการสอบหรือ Simple Exam โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเป็นจดหมาย โดยผู้ที่สมัครทางด้าน Science, Engineering, Math และ Hi-tech fields ต้องสอบ English, Mandarin และ Math

ส่วน ผู้เลือกเรียนด้าน Liberal กับ Business ต้องสอบ Simple English กับ Mandarin

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ TOP-huayu
สามารถเข้าไปดูได้ที่
เว็บไซต์: www.chonghua.or.th ส่วนใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์: www.roc-taiwan.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ