4 วิธีง่ายๆ ปรับบุคลิค สร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณเอง

 

 

บุคลิกภาพที่ดีนั้น สำคัญกว่ารูปร่างหน้าตา ดังนั้นการปรับสร้างบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคนเพื่อทำให้เรามีภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว หรือองค์กรก็เช่นกัน เรามาดู 4 วิธีง่ายๆในการปรับบุคลิคเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองกันเถอะ

 

Maintaining-good-communication

 

1. มาดต้องตา เป็นปัจจัยทางกายภาพ

เห็นแล้วดูดี ต้องตา ตรึงใจ เป็นที่ประทับใจเมื่อแรกพบ (First impression) ทั้งรูปร่าง ความสะอาดสะอ้าน รอยยิ้ม ท่าไหว้และรับไหว้ สีหน้า แววตา น้ำเสียง รวมไปถึงอากัปกริยาที่แสดงต่อผู้อื่น การแต่งตัวที่ดูเหมาะสม (กับงาน สถานที่ วัย โอกาส) เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส่ง สัญญาณสะท้อนภาพลักษณ์ทั้งหมด (Total Message) ของตัว คนๆ นั้นได้

 

2. วาจาต้องใจ เมื่อภายนอกดูดีเป็นที่ต้องตาแล้ว    

การแสดงออกโดยการสื่อสาร สื่อความหมาย การทักทาย การพูด และการนำเสนอหรืออภิปราย เป็นปัจจัยกำหนดบุคลิกภาพของ บุคคลนั้น ผู้นำต้องพูดจาให้ผู้อื่นตรึงใจ แล้วนำกลับไปกล่าวอ้าง ให้ผู้คนระลึกถึงอยู่เสมอ การสื่อสารด้วยคำพูด เป็นเสน่ห์ของ มนุษย์ที่ต้องสร้างเสริม และฝึกปรือให้มีทักษะในชีวิตประจำวัน การพูดกับใคร โอกาสใด พูดสั้น – ยาว มีการสรรหาวาทะ คำคม คำสอน มาเสนอในจังหวะโอกาสใด ในภาวะการณ์หนึ่งจะสื่อกับกลุ่มใด อย่างไร ต้องแยกบทนำเสนอให้เหมาะสม และดูแล้วเนียน

 

3. ภายในเป็นเยี่ยม เมื่อมองเข้าไปข้างใน

กำหนดบุคลิกภาพภายนอก จิตใจที่ดีงาม สะท้อนถึงความมี คุณธรรม จริยธรรม ความคิดคำนึง แต่สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนด บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ ให้อยู่ในระดับที่ปกติ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียว มองโลก ในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา คือ ไม่ขาดแคลนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไม่มีใจคิดสร้างสรรค์

 

4. เปี่ยมไปด้วยมารยาท

คนมีมนุษยสัมพันธ์ดีต้องมี จรรยามารยาทในการรับประทาน การแนะนำตัว แนะนำคนอื่น การต้อนรับแขก งานพิธีการ มารยาทในการพูดในที่ชุมชน การแต่งตัว ให้ถูกกาลเทศะ มีมารยาทในการเข้าสังคม ทั้ง 4 ประการนี้เป็นเสน่ห์ของบุคคล จะมีความประทับใจ แก่ผู้พบเห็น และให้เขาปฏิเสธท่านไม่ได้ เพราะท่านมีบุคลิกภาพ ที่น่าชื่นชม และประทับใจ

 

command-performance-infuential-ceos-good-leader1

 

เชื่อเลยนะคะหากเพื่อนๆ ปฎิบัติตามทั้งหมดนี้ได้ เพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพต้องตาต้องใจหลายๆคนเป็นแน่ จนไม่มีใครอยากปฏิเสธเพื่อนๆเลยล่ะ

source: eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ