ทุนป.โท เต็มจำนวนจาก Harvard Kennedy School เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard Kennedy School (HKS) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อ และทำการวิจัยภายใต้ชื่อทุน Bacon Environmental Fellowships

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุขภาพ มูลค่าสูงสุด $10,000 (ประมาณ 324,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร:

– Master in Public Policy

– Master in Public Administration in International Development

– Master in Public Administration

– Mid-Career Master in Public Administration

– Joint & Concurrent Degrees

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร รวมทั้งอายุ หรือเชื้อชาติ

-มีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม

-มีภาวะความเป็นผู้นำ

-ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของหลักสูตร

-สมัครเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนกับ Harvard Kennedy School ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018

-การสมัครขอรับทุนต้องทำก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2019 และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

3 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cpl.hks.harvard

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ