ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

นิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญและมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนต่อมากที่สุด เมื่อไม่นานมานี้ มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ...

Under Armour เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกงานด้านการตลาด...

เรื่อง "สุขภาพจิต" เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในแวดวงการศึกษามาอย่างเนิ่นนาน...

ใครที่กำลังรอทุน ก.พ. สำหรับเรียนต่อนระดับปริญญาโท...

L'Oréal เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเรียนในหลักสูตร...

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence...

ในแต่ละปี Michelin มอบโอกาสการฝึกงานให้แก่นักศึกษาหลากหลายตำแหน่ง...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้าน Youtuber,...

รัฐบาลออสเตรเลียใต้มีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาด้าน "การศึกษาอวกาศซีกโลกใต้" ณ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...