ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

สำหรับใครที่อยากเรียนต่อในยุโรป วันนี้เรามีทุนจาก University...

ใครที่อยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแต่ไม่มีเวลา ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะในยุค...

มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้อย่าง มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan...

ก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำคอร์สออนไลน์ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบของบทสนทนา ไวยากรณ์พื้นฐาน และอื่นๆ...

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...

มาทุกปีกับ YSEALI ที่มักจะจัดโครงการให้เหล่าเยาวชนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้คงมีความสนใจเรียนต่อด้านมานุษยวิทยา (Anthropology)...

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Illinois สหรัฐอเมริกา...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์...

มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่แจกทุนให้นักศึกษาต่างชาติมากมาย...

รัฐบาลประเทศออสเตรเลียแจกทุนการศึกษา Australian Government...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...