ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

อย่างที่ทราบกันนะครับว่าทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่ละทุนนั้น การแข่งขันของผู้สมัครสูงมาก และหน่วยงานที่คัดเลือกก็มักจะคัดแต่คนระดับหัวกะทิ...

มีการพิจารณาถึงการเข้าประเทศออสเตรเลียของผู้ถือวีซ่านักเรียน (Student Visa)...

QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี...

โรงเรียนธุรกิจชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้มีการยกเลิกคะแนนการทดสอบของผู้สมัครและนักเรียนที่ทำการสมัครเข้าเรียนจำนวน 84 คน...

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี...

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สถาบันฯ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...