ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

Heriot-Watt? ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี 2011-2012...

มหาวิทยาลัยแลนแคสเตอร์ (Lancaster University)...

QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี...

โรงเรียนธุรกิจชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้มีการยกเลิกคะแนนการทดสอบของผู้สมัครและนักเรียนที่ทำการสมัครเข้าเรียนจำนวน 84 คน...

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี...

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี...

สทศ. ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว? สำหรับการเลื่อนสอบ...

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สถาบันฯ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...