สำหรับน้องๆ ที่สนใจการเรียนต่อด้านหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ต้องไม่พลาด เพราะทางวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ...

LVMH บริษัทแบรนด์ดังที่มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น...

สถานทูตสหรัฐฯ รับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25...

"โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ" เป็นโครงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย...

เมื่อประเทศจีน เริ่มขยายบทบาทในพื้นที่แถบละตินอเมริกา นักเรียนรุ่นใหม่ของจีนจึงหวังว่าการเรียนรู้ภาษาละตินอเมริกา...

การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (หรือ CITES...

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจส่งคลิปเข้ารว่มประกวดในหัวข้อ...

มีรางวัลให้สายถ่ายภาพได้ล่ามาฝากอีกแล้วจ้า! เวทีคราวนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย...

อีกหนึ่งเวทีที่ให้เด็กไทยได้มีโอกาสปล่อยของ พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสร้างสรรค์ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน...

ข่าวดี! สำหรับน้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากับโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายจาก...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...