มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งมาตั้งแต่ปี? ค.ศ...

Tesco Lotus เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยรับมอบทุนการศึกษา...

องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการคาทอลิกสำหรับนักเรียนต่างชาติ ()...

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร๊อคโก มอบแก่นักศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี...

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลบราซิลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยอายุระหว่าง...

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University...

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในโครงการ Monbukagakusho...

ศูนย์ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์? (The? Southeast...

สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย (India Council...

ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน? (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)ประจำปี 2554...

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการ เรียนดี...

รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในโครงการทุนวิจัยนานาชาติ...

วันนี้เอาข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศมาฝากกันครับ เป็นทุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...