ข่าวล่าสุด

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี...

ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต...

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอก ได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ...

หน่วยงานศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย CampusFrance มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสพฐ.เพือคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันเป็นรับสมัครเพื่อคัดมอบจำนวน...

ทุน DUO-Denmark Fellowships เป็น...

มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนศึกษาแก่ผู้ที่สนใจดังต่อไปนี้ East-West...

รัฐบาลประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มอบทุนการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา?...

เว็บไซต์เด็กนอกโซไซตี้เชิญส่งเรียงความภาษาไทยในหัวข้อ ?ไปเรียนเมืองนอกดีกว่าเรียนใน เมืองไทยจริงหรือ? แล้วเมื่อเรียนจบจะนำอะไรมาฝากพ่อแม่...

รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนต่อปริญญาตรี โท และเอก...

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Lee Kuan...

คูเวตจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010/2011...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...