ทุนวิจัย-อบรม

แจกกันอย่างต่อเนื่องกับทุนการศึกษาจาก University of...

มีข่าวดีมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนวิจัยในระดับปริญญาเอก ด้วยขณะนี้ทาง University of Eastern...

IAESTE Thailand เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่...

มูลนิธิทวี บุณยเกตุประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา...

โอกาสสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก!! โครงการ Fulbright...

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว...

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัครรับทุนการศึกษา Faculty...

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA...

โครงการผู้นำข่าวของ GOOGLE มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของผู้นำห้องข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะเน้นไปที่เทคโนโลยีประยุกต์,...

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา...

ใครที่อยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นห้ามพลาดกับข่าวทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เพราะแจกเยอะจริง รวมแล้วกว่า...

อาชีพคนครัวบนเรือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำเงินก้อนโตในอุตสาห์กรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เนื่องจากตำแหน่งนี้ เป็นหนึ่งในงานที่ผู้ประกอบการมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...