ทุนวิจัย-อบรม

รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักแจกทุนเรียนต่อที่ประเทศสโลวาเกีย ภายใต้โครงการ "The...

มหาวิทยาลัยโคโลญจ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทำวิจัยปริญญาเอกที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ ภาษาศาสตร์...

มูลนิธิพาร์คินสันที่สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลังปริญญาเอก สำหรับ...

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ...

ในทุกๆ ปีสมาพันธรัฐสวิสจะมีการมอบทุนการศึกษา Government...

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...