ทุนวิจัย-อบรม

มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้อย่าง มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan...

มาทุกปีกับ YSEALI ที่มักจะจัดโครงการให้เหล่าเยาวชนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

รัฐบาลประเทศออสเตรเลียแจกทุนการศึกษา Australian Government...

อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจเพื่อศึกษาต่อในแถบเอเชียตะวันออกอย่างที่ฮ่องกง โดยเฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทุนดังกล่าวมีชื่อว่า Hong Kong...

นักศึกษาคนไหนที่สนใจอยากฝึกงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสดีที่จะสมัครโครงการฝึกงาน...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Curtin...

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีที่หลงใหลวัฒนธรรมทวีปอเมริกาใต้ และอยากไปศึกษาต่อที่ประเทศบราซิล...

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ สมัครขอรับทุนฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ...

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความ (Essay) หัวข้อ...

เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 5...

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่สนใจทำงานวิจัยในประเทศเยอรมนี เพราะขณะนี้...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนเรียนต่อจากรัฐบาลสโลวาเกีย ภายใต้โครงการ...

ขอเชิญคณบดีและรองคณบดีสมัครร่วมงานสัมมนา DIES-INTERNATIONAL DEANS’...

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับครู จาก...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26...

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...