ทุนวิจัย-อบรม

สถานทูตสหรัฐฯ ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Spring...

สถานทูต​สหรัฐอเมริกา​ขอ​เชิญชวนน้องๆ เยาวชน (15-25...

Kyushu University มอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม...

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)...

รัฐบาลเม็กซิโกเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่กำหนดเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาเฉพาะทาง ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก...

กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอิหม่ามและครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโมร็อกโก และต่อมารัฐบาลโมร็อกโกได้มอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนทำวิจัย Postdoc จากมูลนิธิ Alexander...

L2i แจกทุนการศึกษาโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ ณ...

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...