ทุนวิจัย-อบรม

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25...

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย! โครงการวิจัย Marie...

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในประเทศลาวเป็นเวลา 4 สัปดาห์...

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562...

เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจด้านความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สมัครเข้าร่วมงาน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...