ทุนวิจัย-อบรม

อีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ที่มอบทุนให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก นั่นก็คือการประชุม Global...

ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ด้าน Quantum...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ...

สมัครกันได้แล้วสำหรับทุนรัฐบาลจากประเทศนิวซีแลนด์สำหรับปี 2020 -...

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส...

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ...

ทุนการศึกษาลุ่มแม่น้ำโขงพิจัย ระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

โปรแกรมที่น่าสนใจจากประเทศอินเดีย สำหรับใครที่กำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ Changemakers' Room...

ทุน SEED เป็นทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแคนาดา-อาเซียน...

โอกาสดีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีทักษะการเป็นผู้นำ และอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อช่วยแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะขณะนี้มีทุนจากประเทศเยอรมนีอย่าง International...

สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับการประชุมประจำปีของ YALPI 2020 ซึ่งในปีหน้าที่จะถึงนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร YALPI...

สำหรับสาวๆ คนไหนที่มีแพลนและกำลังหาทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องห้ามพลาดกับทุนดีๆ...

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี...

เปิดรับสมัครแล้วกับทุนโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ École Polytechnique...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...