ทุนวิจัย-อบรม

ขอเชิญชวนนักเรียนม.ปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม...

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN...

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ...

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic...

ศาลแห่งลอนดอนมีความยินดีที่จะต้อนรับการฝึกงานสำหรับบัณฑิตที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของการมีประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยการฝึกงานในครั้งนี้จะมีค่าตอบแทนให้ นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนจะได้รับค่าจ้าง...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...