ทุนวิจัย-อบรม

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth...

York University ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ...

ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปต้องรับมือกับวิกฤติ และความเสี่ยงหลายอย่างด้านความมั่นคง ทั้งภัยคุกคามทางการเมือง...

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษาต่อ เนื่องจากค่าครองชีพไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากนัก อีกทั้งในแต่ละปีก็มีทุนสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อมากมาย วันนี้เราจึงมีทุนเรียนต่อประเทศไต้หวันมาฝากกันทั้งหมด...

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกด้านชีววิทยาในสาขาต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวงานวิจัยที่น่าสนใจกับคนทั่วโลก...

โอกาสดีสำหรับนักวิจัยชั้นต้นที่อยากเปิดโลกและประสบการณ์ให้กว้างไกล พร้อมรับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรเวคเตอร์และการวินิจฉัยไวรัสระดับเบื้องต้น...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...