ทุนวิจัย-อบรม

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA...

โครงการผู้นำข่าวของ GOOGLE มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของผู้นำห้องข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะเน้นไปที่เทคโนโลยีประยุกต์,...

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา...

ใครที่อยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นห้ามพลาดกับข่าวทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เพราะแจกเยอะจริง รวมแล้วกว่า...

อาชีพคนครัวบนเรือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำเงินก้อนโตในอุตสาห์กรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เนื่องจากตำแหน่งนี้ เป็นหนึ่งในงานที่ผู้ประกอบการมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน...

รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC...

มูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563...

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...