ทุนวิจัย-อบรม

ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อที่ University College Cork...

อีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ที่มอบทุนให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก นั่นก็คือการประชุม Global...

ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ด้าน Quantum...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ...

สมัครกันได้แล้วสำหรับทุนรัฐบาลจากประเทศนิวซีแลนด์สำหรับปี 2020 -...

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส...

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ...

ทุนการศึกษาลุ่มแม่น้ำโขงพิจัย ระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

โปรแกรมที่น่าสนใจจากประเทศอินเดีย สำหรับใครที่กำลังมองหาหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ Changemakers' Room...

ทุน SEED เป็นทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแคนาดา-อาเซียน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...