ทุนวิจัย-อบรม

ทุกปี จะมีนักกิจกรรมเยาวชนและนักเคลื่อนไหวจำนวน 30...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่...

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic...

ใครอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟังทางนี้!! ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้ารับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี...

ทุนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ และ Japan...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...