ทุนวิจัย-อบรม

เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และผู้สนใจ สมัครทุน...

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง...

สถาบันการศึกษาพิธีสารและการทูตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรม "หลักสูตรด้านพิธีสารและมารยาททางการทูตเต็มรูปแบบ" หลักสูตรและพิธีการทางการทูตนี้จะนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในสาขาต่างๆ จากภูมิภาค...

สถานทูตสหรัฐฯ รับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25...

รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักแจกทุนเรียนต่อที่ประเทศสโลวาเกีย ภายใต้โครงการ "The...

มหาวิทยาลัยโคโลญจ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทำวิจัยปริญญาเอกที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ ภาษาศาสตร์...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...