ทุนวิจัย-อบรม

York University ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ...

ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปต้องรับมือกับวิกฤติ และความเสี่ยงหลายอย่างด้านความมั่นคง ทั้งภัยคุกคามทางการเมือง...

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษาต่อ เนื่องจากค่าครองชีพไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากนัก อีกทั้งในแต่ละปีก็มีทุนสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อมากมาย วันนี้เราจึงมีทุนเรียนต่อประเทศไต้หวันมาฝากกันทั้งหมด...

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกด้านชีววิทยาในสาขาต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวงานวิจัยที่น่าสนใจกับคนทั่วโลก...

โอกาสดีสำหรับนักวิจัยชั้นต้นที่อยากเปิดโลกและประสบการณ์ให้กว้างไกล พร้อมรับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรเวคเตอร์และการวินิจฉัยไวรัสระดับเบื้องต้น...

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนภายใต้ "โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร...

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสนใจร่วมกัน สมัครเข้าร่วมโครงการ Yenching...

มูลนิธิ Carlsberg มอบทุนสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี...

รัฐสภายุโรป ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานในสำนักงานเลขาธิการในหลายรูปแบบ โดยจะเปิดรับผู้สมัครทุกรายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...