ทุนวิจัย-อบรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25...

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย! โครงการวิจัย Marie...

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในประเทศลาวเป็นเวลา 4 สัปดาห์...

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562...

เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจด้านความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สมัครเข้าร่วมงาน...

TechSoup เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ไม่หวังผลกำไรระดับโลก ผู้เชื่อในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ที่ดีกว่า...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...