ทุนวิจัย-อบรม

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนภายใต้ "โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร...

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสนใจร่วมกัน สมัครเข้าร่วมโครงการ Yenching...

มูลนิธิ Carlsberg มอบทุนสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี...

รัฐสภายุโรป ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานในสำนักงานเลขาธิการในหลายรูปแบบ โดยจะเปิดรับผู้สมัครทุกรายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

มหาวิทยาลัย Helsinki เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์...

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

หากคุณเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดสมาคมเพื่อนักศึกษา และต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่า ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ...

เชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และผู้สนใจ สมัครทุน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...