ทุนวิจัย-อบรม

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสองสถาบันคือ...

ทุนวิจัยร่วม DUO-Thailand ประจำปี...

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)?? เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนอบรมฟรี...

ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Radio Nederland...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไทยกับต่างประเทศ...

ปฏิญญาแห่งพันธกิจ ปัญญาชนสาธารณะ คือบุคคลจากหลากหลายวงการ ทั้งนักวิชาการ...

กิจกรรมการวิจัยทางด้าน ?วิทยาศาสตร์ในสังคม? ภายใต้กรอบแผนงาน...

?ศูนย์บ้านจีน? ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน มอบทุนการศึกษา...

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National...

โนวาร์ตีส เปิดรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา...

นอกจากทุนการศึกษาไอเฟล จากหน่วยงาน CampusFrance...

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...