ทุนวิจัย-อบรม

JEDUCATION ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย ?รู้ลึกเรื่องทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น?...

สอบฟรีโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (Free Test...

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards...

ทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ...

อยากไปเรียนต่ออเมริกาหรือแคนาดา โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน แนะนำให้ไปงาน...

ด้วยยู เนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน วิจัย/ศึกษาระยะสั้น...

สำนักงานส่งเสริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา...

กรมการ จัดหางาน รับคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น...

รัฐบาล ของสาธารณรัฐออสเตรีย ประกาศให้ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์(คลาสสิก)...

สสวท. เปิดสอบคัคเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค....

เขียนเรียงความชิงทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน เทอมล่ะ 120,000...

?ศูนย์บ้านจีน? มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน...

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจาก British Council...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...