ทุนวิจัย-อบรม

ออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้แก่ผู้ได้รับทุนชาวไทย จำนวน 5...

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยสำนักงาน เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน...

มูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกัน (ฟุลไบรท์)...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยและ...

บริษัทฟูจิซึ ลิมิเตต (Fulitsu...

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

บริษัทเด็น โซ่จะจัดโครงการ ?DENSO...

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่ มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดย เฉพาะในมิติสังคมศาสตร์...

ทุนวิทยาลัยเทคนิค ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...