ทุนวิจัย-อบรม

ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Radio Nederland...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ไทยกับต่างประเทศ...

ปฏิญญาแห่งพันธกิจ ปัญญาชนสาธารณะ คือบุคคลจากหลากหลายวงการ ทั้งนักวิชาการ...

กิจกรรมการวิจัยทางด้าน ?วิทยาศาสตร์ในสังคม? ภายใต้กรอบแผนงาน...

?ศูนย์บ้านจีน? ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน มอบทุนการศึกษา...

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National...

โนวาร์ตีส เปิดรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา...

นอกจากทุนการศึกษาไอเฟล จากหน่วยงาน CampusFrance...

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม...

รับสมัครเยาวชนเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา "โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา 2010-2011" เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1...

รัฐบาลอิตาลีให้ทุนการศึกษาหลายสาขา สถานทูตอิตาลีแจ้งว่า รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครชาวไทย ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี...

อิตาลี่มอบทุนรัฐบาล เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก...

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิค ประจำประเทศไทยแจ้งว่า The...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...