ทุนวิจัย-อบรม

โนวาร์ตีส เปิดรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีชีววิทยา...

นอกจากทุนการศึกษาไอเฟล จากหน่วยงาน CampusFrance...

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม...

รับสมัครเยาวชนเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา "โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา 2010-2011" เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1...

รัฐบาลอิตาลีให้ทุนการศึกษาหลายสาขา สถานทูตอิตาลีแจ้งว่า รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครชาวไทย ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี...

อิตาลี่มอบทุนรัฐบาล เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก...

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิค ประจำประเทศไทยแจ้งว่า The...

ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Hubert H....

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา...

เครือข่ายมหาวิทยาลัย ในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบทุนวิจัยในมหาวิทยาลัยของออสเตรีย...

ศูนย์ การศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมสนับสนุนนักเรียนไทย...

เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัคร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...