ทุนปริญญาตรี

Holland Scholarship ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดย...

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย...

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562...

DAAD เสนอหลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี สำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย...

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ...

รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักแจกทุนเรียนต่อที่ประเทศสโลวาเกีย ภายใต้โครงการ "The...

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการ "2019...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทันตแพทย์ในระดับปริญญาตรี...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...