ทุนปริญญาตรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย เปิดรับสมัคร...

มีข่าวดีมาฝากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามา กับโอกาสชิงทุนการศึกษา ACI Foundation...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...