ทุนปริญญาตรี

มูลนิธิ Heinrich Böll มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี...

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย! เพราะขณะนี้โปรแกรม Darmasiswa...

เปิดรับสมัครแล้ว! โปรแกรมฝึกงานที่ประเทศสเปนในชื่อโปรแกรมว่า CRG Summer...

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและต้องการการสนับสนุน นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด!! สถาบัณปัญญาภิวัฒน์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร...

สมัครกันได้แล้วสำหรับทุนรัฐบาลจากประเทศนิวซีแลนด์สำหรับปี 2020 -...

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม...

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

โอกาสได้รับทุนฝึกงานที่ประเทศไต้หวันมาถึงแล้ว! กับโครงการ International Internship...

หากใครสนใจศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Gonzaga University...

ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Binus ประเทศอินโดนีเซียสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี...

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ที่ Chongqing...

ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทุนให้นักศึกษาต่างชาติ ได้ศึกษาต่อในสถาบันที่ขึ้นชื่อด้านการศึกษา รวมไปถึงทุน GIC...

Maryville College วิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่...

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร...

ICSP Scholarships คือทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความต้องการทางการเงิน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...