ทุนปริญญาตรี

สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์...

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่...

รัฐบาลแห่งมณฑลเฮย์หลงเจียงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่กำหนดในมณฑลเฮย์หลงเจียง โดยจัดมอบทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท...

ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษาต่อ เนื่องจากค่าครองชีพไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากนัก อีกทั้งในแต่ละปีก็มีทุนสนับสนุนให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อมากมาย วันนี้เราจึงมีทุนเรียนต่อประเทศไต้หวันมาฝากกันทั้งหมด...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันชิงทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 10...

ข่าวดีสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันมาแล้ว!! กับทุนเรียนต่อที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน รวม...

โครงการทุนการศึกษาใหม่ของรัฐบาลจีน – หลักสูตรเส้นทางสายไหม...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...