ทุนปริญญาตรี

โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีนMinistry of...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดให้มีโครงการทุนบัณฑิตเพชรราชภัฏ เพื่อส่งเสริมการผลิตครูดี ครูเก่ง...

ข่าวดี! แจกทุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วนให้กับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่...

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 16...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง...

มูลนิธิจีอี (GE Foundation)...

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย...

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนวิจัยนานาชาติระดับปริญญาตรีของนิวซีแลนด์ (New...

รัฐบาลประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา...

รัฐบาลไต้หวัน ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทย ประจำปี...

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศให้ทุนในภายใต้โครงการ Damasiswa program...

รัฐบาล บรูไน ดารุสซาลาม...

สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จัดงานทุนการศึกษาสู่อเมริกาและแคนาดา...

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียรัฐบาลอินเดียโดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย(Indian Council...

รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย จำนวน...

สถานเอก อัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า...

งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการติดต่อจาก Mr.Kaga...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...