ทุนปริญญาตรี

รัฐบาลประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา...

รัฐบาลไต้หวัน ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนไทย ประจำปี...

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศให้ทุนในภายใต้โครงการ Damasiswa program...

สถาบันมหาบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จัดงานทุนการศึกษาสู่อเมริกาและแคนาดา...

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียรัฐบาลอินเดียโดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย(Indian Council...

รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย จำนวน...

สถานเอก อัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า...

งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการติดต่อจาก Mr.Kaga...

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2009/2010...

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนทุกปี...

โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ...

ทุนโครงการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552(2008...

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย...

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา...

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิง อับดัลลาห์...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...