ทุนปริญญาเอก

ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์...

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน...

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders...

เชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาจากอธิบการบดี Vice-Chancellor’s International...

ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency...

One-World-Scholarship-Programme ทุนการศึกษาบางส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากแอฟริกา เอเชีย...

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส ณ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

แจกกันอย่างต่อเนื่องกับทุนการศึกษาจาก University of...

มีข่าวดีมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนวิจัยในระดับปริญญาเอก ด้วยขณะนี้ทาง University of Eastern...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...