ทุนปริญญาเอก

สมัครกันได้แล้วสำหรับทุนรัฐบาลจากประเทศนิวซีแลนด์สำหรับปี 2020 -...

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม...

รัฐบาลประเทศแคนาดาขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ ประเทศแคนาดา โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น...

โอกาสได้รับทุนฝึกงานที่ประเทศไต้หวันมาถึงแล้ว! กับโครงการ International Internship...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า (NIDA) แจกทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาทั้งในไทยและต่างชาติ เรียนต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ...

เปิดรับสมัครแล้วกับทุน KAUST ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี 2563...

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ที่ Chongqing...

เปิดรับสมัครแล้วกับทุนจากประเทศญี่ปุ่น MEXT Scholarships...

เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดรับสมัครทุนประจำปียอดนิยมอย่างทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE...

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 (Indian...

รัฐบาลจีนแจกทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ Northwestern...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ทุนดีๆ จากรัฐบาลฮังการี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วโลก...

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...