ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ด้วยการเป็นนักศึกษาทุนอายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นที่...

กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ มอบทุน British...

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International...

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทย เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆประกอบไปด้วย -...

จากการสอบถามทางสถานฑูต พบว่าทุนนี้ไม่ได้มอบให้นักศึกษาไทย ขออภัยในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวครับ รัฐบาลเช็ก...

โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)...

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี...

สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย...

สำหรับปีการศึกษา 2012 ธนาคารโลกและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า...

กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (British...

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและรัฐบาลญี่ปุ่น (ADB-JSP) มอบทุนการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาวาย...

องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการคาทอลิกสำหรับนักเรียนต่างชาติ ()...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...