สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ...

สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฏหมายในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุนดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาในวิชาใด จะต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นไม่น้อยกว่า...

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียจัดมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561-62 สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี...

รัฐบาลแห่งแฟลนเดอส์เปิดตัวโครงการทุนการศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่ง Flemish...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทยเพื่อสอบชิงทุนฟุลไบรท์...

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว...

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants...

ทุนเรียนต่อ MBA หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นทุน...

ธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ...

มาแล้วทุนรัฐบาลจีนหลักสูตรเส้นทางสายไหม 2019 โดยครั้งนี้เป็นทุนที่จัดให้เรียนต่อที่...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...