ทุนมัธยมปลาย

ทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่สหรัฐอเมริกา!! โรงเรียนนานาชาติ Wisconsin Lutheran...

ทุนในประเทศเองเราก็มีมานำเสนอ!! สำหรับน้องๆ นักเรียนที่มีฐานะยากจน...

ทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. และระดับปวส. จากเครือเจริญโภคภัณฑ์...

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES ได้เปิดรับสมัครแล้ว!!...

ไม่ต้องรออีกต่อไป! กับทุนที่มีชื่อเสียงอย่าง โครงการเยาวชน...

โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่ ได้เปิดตัวหลักสูตร International...

ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,...

คราวนี้เป็นข่าวทุนสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษากันบ้าง หากใครอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น...

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร...

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุน FAI-FAH Scholarship ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษา หรือทุนไฟฟ้า ประจำปี...

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ...

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National...

ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านจักรวาล ดาราและอวกาศ เปิดโอกาสให้สมัครและเข้าร่วมโครงการ...

น้องๆ ที่มีความสนใจด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ...

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่อยากไปแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ต่างประเทศ ต้องอย่าพลาดสมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก...

เยาวชนไทยทุกคนที่กำลังอยู่ในวัยหาประสบการณ์ หาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากรู้เกี่ยวกับชีวิตและต้องการทำความรู้จักประเทศใหม่ๆ...

เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 5...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...