ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Strathclyde Prestige...

กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่...

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...