ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ และพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์กับโครงการ UNESCO/ISEDC...

อีกหนึ่งทุนเต็มจำนวนและไม่มีข้อผูกมัดเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี! กับทุนจาก DAAD...

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ให้ผู้ที่กำลังหาทุนการศึกษาได้ทราบและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร และในปี...

หากกำลังสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการศึกษานานาชาติ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ...

เพื่อดำเนินภารกิจในการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทางฟุลไบร์ทจึงมีทุนสำหรับนักศึกษามากมาย และหนึ่งในนั้นคือทุน 2021...

หากใครกำลังมองหาทุนการศึกษาเรียนต่อที่ต่างประเทศในด้านกฎหมายก็อย่าพลาด เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศชื่อดังมากมายได้ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งที่เป็นทุนเต็มจำนวน หรือทุนลดค่าเล่าเรียน...

มูลนิธิ Heinrich Böll มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี...

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย! เพราะขณะนี้โปรแกรม Darmasiswa...

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ ต้องอย่าพลาดสมัครทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก University...

สำนักงานยุติธรรมแจกทุนระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ประจำปี 2563...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...